RYHMÄHAASTATTELU

Lääkäriportaali.fi

TerveMedia

Terve Media Oy tuottaa ja julkaisee verkkopalveluja ja printtijulkaisuja terveydenhuollon ammattilaisille; lääkäreille, hoitajille, farmaseuteille ja hammaslääkäreille. Palveluidemme sisällöstä vastaavat hyvinvoinnin ja terveyden ammattilaiset. Toteutimme Lääkäriportaalin käyttäjätutkimuksen.

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää paremmin käyttäjäkuntaa, käyttäjien nykyistä Lääkäriportaalin käyttöä, käyttökontekstia ja käyttäjien haluamia parannuksia ja toiveita nykyiseen palveluun.

Tutkimukseen saapuneet lääkärit pystyivät ryhmäkeskusten aikana selailla Lääkäriportaalin sivuja ja osallistua keskusteluun, palautteen antamiseen ja ideointiin.

Projektin lopputuloksena syntyi tulosraportti, jossa oli tiivistettynä tärkeimmät keskustelusta esiin nousseet asiat: nykyisen portaalin hyvät ja huonot puolet sekä uudet ideat.

PROJEKTISSA KÄYTETYT PALVELUT:

Palvelumuotoilu