Palvelumuotoilutyöpajat

SoteYBoost

OAMK Oulaisten kampus

SoteYBoost –hankkeen tavoitteena on tukea hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan pk- ja mikroyrityksiä palvelujen kehittämisessä ja yritystoiminnan kasvattamisessa.

Kun yritys suunnittelee uutta palvelua tai haluaa kehittää nykyisen palvelun käyttäjälähtöisyyttä palvelumuotoilun keinoin, hän pystyy osallistua hankkeen palvelumuotoilutyöpajoihin. SoteYBoost -hankkeen toteuttaa Oulun ammattikorkeakoulun Oulaisten kampus. Osatoteuttajana toimii Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoitusta vuoden 2017 loppuun saakka. Hanke toimii Oulun eteläisen alueella: Haapaveden-Siikalatvan, Ylivieskan ja Nivala-Haapajärven seutukunnissa.

FixUi järjesti hankkeelle palvelumuotoilukoulutuksen ja palvelumuotoilutyöpajoja, joiden avulla yritykset pystyivät suunnittelemaan uusia palveluja tai kehittää vanhoja palvelujaan. Jokainen yritys sai osallistua neljään työpajaan.

Työpajojen sisältö riippui yrityksen tarpeista. Työpajoissa oli esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

 • Kehityshaasteen rajaaminen
 • Palvelupolku
 • Palvelun ideoiminen eri näkökulmista
 • Business Model Canvas
 • Service Blue Printin laatiminen
 • Asiakastyöpajat
 • Swot analyysit
 • Markkinointimateriaalien läpikäynti ja niiden ideoiminen
 • Palvelun pilotoinnin suunnittelu ja palautteen keruu

Työpajojen lisäksi yritykset saivat välitehtäviä. Välitehtävänä oli esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

 • Palvelusafarin tekeminen
 • Käyttäjäpersoonan luominen
 • Asiakashaastattelut/työpajat
 • Kilpailijatutkimukset

PROJEKTISSA KÄYTETYT PALVELUT:

Palvelumuotoilu