Käytettävyystestaus

Intranet

OULUN KAUPUNKI

Akkuna on Oulun kaupungin Sharepoint-pohjainen intranet, jota kaikki kaupungin työntekijät käyttävät työssään. Akkuna oli ollut noin vuoden käytössä, kun Oulun kaupunki halusi selvittää intran käytettävyystilanteen ja kuulla käyttäjien palautetta siitä.

Käytettävyystesteihin osallistui kahdeksan testihenkilöä, jotka kuvastivat monipuolisesti Akkunan oikeita käyttäjäryhmiä. Testihenkilöt suorittivat intrassa vastaavia tehtäviä kuin työssäänkin. Tehtävät olivat painottuneet tiedonhakuun ja asioiden löytämiseen intranetistä ja ne muodostettiin yhdessä Oulun kaupungin Akkuna-työryhmän kanssa.

Testit suoritettiin kontekstuaalisesti Oulun kaupungin työtiloissa ympäri Oulua käyttäjien omilla työpisteillään. Näin saatiin vaihtelevuutta myös käytettyihin päätelaitteisiin ja käytettyihin Web-selaimiin.

Lopputuloksena oli käytettävyystestausraportti käytettävyysongelmineen ja parannusehdotuksineen, ja myös käyttäjäpalaute koostettuna. Raportti esiteltiin Akkunan työryhmälle raportin palautuspalaverissa.

PROJEKTISSA KÄYTETYT PALVELUT:

Käytettävyystestaus