Käytettävyystestaus ja asiantuntija-arvio

Tilankartoitussovellus

IndoorAtlas

IndoorAtlas on oululaislähtöinen yritys, joka kehittää sisätilapaikannukseen käytettävää teknologiaa. IndoorAtlas tarjoaa myös sisätilapaikannukseen rajapintoja ulkopuolisten sovelluskehittäjien käyttöön. Toteutimme asiantuntija-arvion ja käytettävyystestauksen tilankartoitus-mobiiliapplikaatiolle.

Sovellus oltiin julkaisemassa piakkoin, joten aloitimme projektin nopealla asiantuntija-arviolla. Tarkoituksena oli pikaisesti löytää kriittisimmät haasteet, jotta niitä saadaan parannettua ennen sovelluksen julkaisua.

Kirjoitimme IndoorAtlakselle raportin, jossa listasimme käytettävyyshaasteet prioriteettijärjestyksessä ja parannusehdotukset niihin.

Varsinainen käytettävyystestauksessa oli tärkeää havainnoida myös käyttäjien fyysistä käyttäytymistä kartoitustilanteessa. Suoritimmekin käytettävyystestauksen kontekstuaalisesti oloissa, joka vastasi hyvin oikeaa kartoitustilannetta. IndoorAtlas sai myös videotallenteet käytettävyystesteistä, joista he saivat tärkeää lisäinformaatiota heidän käyttäjiensä kartoitustavasta.

Projektin lopputuloksena oli käytettävyystestauksen tulosraportti, jossa kuvattiin millä tavalla käyttäjät ymmärsivät sovelluksen ja käyttivät sitä, mitä he olivat sovelluksesta mieltä sekä jälleen käytettävyyshaasteet priorisoituna ja niihin parannusehdotukset.

IndoorAtlas oli tyytyväinen yhteistyöhön ja projektin sujuvuuteen. He saivat hyvän yleiskuvan missä mennään heidän tuotteensa käytettävyyden kanssa sillä hetkellä, sekä konkreettisen listan parannuksista joita heidän olisi hyvä tehdä  sovellukseen.

PROJEKTISSA KÄYTETYT PALVELUT:

Käytettävyystestaus