KÄYTTÄJÄTESTAUS

Goodwiller Promilless

Goodwiller sai alkunsa hyvin inhimillisestä ongelmasta – miksi ei ole olemassa tavalliselle ihmiselle soveltuvaa luotettavaa tapaa mitata alkoholia verestä? Ratkaisuna Goodwiller kehitti ensimmäisen tuottensa, uraauurtavan painetun älyn teknologialla toteutetun promilletestin.

FixUi toteutti Goodwillerille käytettävyystestit, joiden tavoitteena oli saada konkreettista palautetta Promilless tuotteesta kohderyhmän käyttäjiltä. Käyttäjätestissä tutkittiin sekä pakkauksen informaatiosisältöä sekä sen välittämää mielikuvaa. Testihenkilöiltä kerättiin myös palautetta tuotteen käytöstä ja heidän halukkuudestaan hankkia tuote (hyväksyttävyys, haluttavuus, käyttötarve ja hinta). Testeillä oli tarkoituksena varmistaa, että kaikki kriittiset menestystekijät on otettu huomioon kuluttajan näkökulmasta ja että näiden toteutus on selvä ja yksiselitteinen. Testejä tehtiin niin ravintoloissa kuin muissakin kenttäolosuhteissa.

Goodwiller oli erittäin tyytyväinen FixUin palveluun: ”Erittäin hyvä keissi ja sen toteutus. Saimme mitä halusimme. Suosittelemme”

PROJEKTISSA KÄYTETYT PALVELUT:

Käytettävyystestaus