Palvelumuotoilu - FixUiPalvelumuotoilu - FixUi
palvelumuotoiluText area
 • Sisällön ja palvelun
  toiminnan suunnittelu
 • Businesstarpeiden tunnistus
 • Käyttäjätarpeiden kartoitus
 • Käyttäjäkokemus (UX)
 • Ideointi
Palvelunsuunnittelu

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilulla suunnitellaan uusia palveluita tai parannetaan vanhoja. Voit olla ideasi kanssa missä tilanteessa tahansa, palvelumuotoilulla pääset ideassasi eteenpäin tai parannat jo olemassa olevaa palvelua.

Palvelemme teitä:

 • Sisällön ja palvelun toiminnan suunnittelu
 • Businesstarpeiden tunnistus
 • Käyttäjätarpeiden kartoitus
 • Käyttäjäkokemus (UX)
 • Ideointi

ASIAKASHYÖDYT

Palvelumuotoilulla palvelu saadaan suunniteltua tai parannettua asiakaslähtöisesti businessnäkökulmaa unohtamatta. Suunnittelun jälkeen palvelu vastaa paremmin asiakkaan tarpeita ja siten parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Lue lisää

MITÄ PALVELUMUOTOILU ON?

Palvelumuotoilulla palvelu saadaan vastaamaan niin asiakkaiden tarpeisiin kuin palvelun tarjoajan liiketoiminnallisiinkin tavoitteisiin. Palvelumuotoilun jälkeen osaat myöhemmin itsekin kehittää omaa palveluasi asiakaslähtöisesti.

Käyttämiämme menetelmiä:

 • Käyttäjäpersoonat
 • Työpajat
 • Palvelupolku
 • Ideointityöpaja
 • Business Model Canvas
 • Service Blue Print
 • Palvelun pilotointi ja palautteen kerääminen
 • Käytettävyyden arviointi

Tee palvelustasi sellainen mistä asiakkaasi on valmis maksamaan.

REFERENSSEJÄ

PALVELUMUOTOILU