Käyttöliittymäsuunnittelu - FixUiKäyttöliittymäsuunnittelu - FixUi
UI-suunnitteluText area
 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Käyttäjäkokemus (UX)
 • Interaktiosuunnittelu
 • Prototyypit
 • Responsiivinen suunnittelu
 • Demon toteutus
 • Fyysiset käyttöliittymät
UI suunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelu

Käyttöliittymäsuunnittelu varmistaa, että tuotteesi on helppokäyttöinen ja ymmärrettävä sille asiakasryhmälle, jolle tuote on tarkoitettu. Käyttöliittymän toimiessa hyvin, voi käyttäjä keskittyä siihen, mitä oikeasti haluaa tuotteella tehdä. Tämä näkyy lisääntyneenä tehokkuutena ja käyttäjämäärinä, vähentyneinä tukipyyntöinä ja ennen kaikkea tyytyväisinä asiakkaina.

Palvelemme teitä:

 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Käyttäjäkokemus (UX)
 • Interaktiosuunnittelu
 • Prototyypit
 • Responsiivinen suunnittelu
 • Demon toteutus
 • Fyysiset käyttöliittymät

ASIAKASHYÖDYT

Käytettävyysongelmista johtuvien muutosten tekeminen jo olemassa oleviin järjestelmiin on kallista. Käyttöliittymärautalankoihin tehtävät muutokset taasen ovat halpoja, joten alussa tehdyllä huolellisella käyttöliittymäsuunnittelulla säästää rahaa myöhemmin. Hyvä käytettävyys parantaa käyttäjäkokemusta ja pitää asiakkaat tyytyväisinä.

Lue lisää

MITÄ KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU ON?

Käyttöliittymäsuunnittelussa suunnitellaan käyttäjien tarvitsemat toiminnot. Palvelun rakenteesta ja näkymistä piirretään yksinkertaistettu suunnitelma, jota kutsutaan rautalankamalliksi.

Suunnittelun lopputulos mukautuu tuotteesi laajuuden ja tarpeidesi mukaan. Käyttöliittymäsuunnittelu voi nopeimmillaan olla yhden kommentointikierroksen läpikäyneet rautalankamallit. Laajemmissa järjestelmissä suunnittelun lopputulos on tarkempi määrittelydokumentti, jonka avulla ohjelmistokehittäjät pystyvät toteuttamaan monimutkaisetkin kokonaisuudet ilman, että mitään jää arvailujen varaan.

Monimutkaisissa tai käytettävyydeltään hyvin kriittisissä tuotteissa voimme muodostaa käyttöliittymästä myös vuorovaikutteisen prototyypin, jonka avulla voidaan varmistaa käytettävyys oikean kohderyhmän käyttäjien kanssa.

Olemme tehneet UI-suunnittelua monille eri alustoille:

 • Web-sovellukset ja sivustot (Kendo UI, Bootstrap)
 • Windows työpöytäsovellukset (WPF, Telerik)
 • Mobiilit Web-sovellukset ja sivustot (tabletti ja puhelin)
 • Mukautuva suunnittelu (responsive design)
 • iOS
 • Android
 • Windows Phone

Hyvin suunniteltu käyttöliittymä maksaa itsensä takaisin.

REFERENSSEJÄ

KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU