Käytettävyystestaus - FixUiKäytettävyystestaus - FixUi
kaytettavyystestausText area
 • Käyttäjätestit
 • Asiantuntija-arvioinnit
 • Analyysi ja raportointi
 • Käytettävyyden
  parannusehdotukset
Käytettävyystestaus

Käytettävyystestaus

Merkkejä siitä, että tuotteesi käytettävyys ei ole kohdallaan:

 • Siirtyminen koekäytöstä maksullisiksi käyttäjiksi on vähäistä.
 • Olette saaneet keskinkertaisia tai huonoja arvosteluja sovelluskauppoissa.
 • Tukipyyntöjä tulee paljon.
 • Tuotetta käyttävien työntekijöiden työtehokkuus on heikkoa.

FixUi tarjoaa käytettävyyspalveluja, joilla nämä ongelmat korjataan. Käytettävyystutkimusta voidaan tehdä tuotteille ensimmäisistä toiminnallisuutta kuvaavista rautalankamalleista aina pitkälle kehittyneisiin valmiisiin järjestelmiin asti. Mitä aiemmin tuotteen elinkaaren aikana arviointi tehdään, sitä halvempaa muutokset ovat tehdä.

Palvelemme teitä:

 • Käyttäjätestit
 • Asiantuntija-arvioinnit
 • Analyysi ja raportointi
 • Käytettävyyden parannusehdotukset

ASIAKASHYÖDYT

Asiantuntija-arviossa voidaan arvioida palvelusi käytettävyyden, tunnistaa siinä olevat haasteet ja poistaa ne.

Käytettävyystestauksella saat palautetta tuotteestasi oikeilta käyttäjiltä. Saat paremman ymmärryksen kohderyhmän käyttötavoista ja tarpeista. Käytettävyyden lisäksi voidaan mitata kokonaisvaltaisesti käyttäjäkokemusta.

Lue lisää

ASIANTUNTIJA-ARVIOINNILLA NOPEITA TULOKSIA

Alkuvaiheessa olevissa tuotteissa (joilla ei ole vielä toteutettu toiminnallisuutta) ja pienen budjetin käytettävyyskorjauksissa suosittelemme käytettävyyden asiantuntija-arviointia. Asiantuntija-arviossa FixUi:n käytettävyysspesialisti käy läpi tuotteen ja etsii siitä käytettävyysongelmat. Tulokset eivät perustu pelkästään spesialistin päätelmiin, vaan käyttämämme metodi käyttää hyväkseen tieteellisissä tutkimuksissa havaittuija palveluissa usein toistuvia käytettävyysongelmia.

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS ON PARAS TAPA LÖYTÄÄ KÄYTETTÄVYYSONGELMAT

Pitemmälle kehitetyissä tuotteissa ja monimutkaisemmissa järjestelmissä suosittelemme käytettävyyden arviointiin käytettävyystestiä. Käytettävyystesti on paras tapa saada monipuolista tietoa tuotteen käytettävyydestä ja löytää sen käytettävyysongelmat. Etuna on oikeiden kohderyhmien käyttö testihenkilöinä.

Asiantuntija-arvioinnista ja käytettävyystesteistä saatte lopputuloksena listan löydetyistä käytettävyysongelmista. Käytettävyysongelmien vakavuusaste on määritelty ja ongelmille ehdotetaan myös  korjauksia. Käytettävyystesteistä saatte myös arvokkaita kohderyhmän käyttäjien mielipiteitä ja kommentteja tuotteesta.

MEILLÄ ON LAAJA KOKEMUS ERILAISISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ:

 • Työpöytäsovellukset
 • Web-sovellukset ja Web-sivustot
 • Intranetit
 • Mobiilisovellukset
 • Pelit
 • Käyttökontekstin huomioon ottavat testit
 • Fyysisten laitteiden ja ohjelmistojen yhteistestit
 • Laitteiden käyttöönottotestit
 • Kansainväliset käytettävyystestit
 • Käytettävyystestit lasten ja vanhusten kanssa
 • Vertailevat testit

REFERENSSEJÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS